I 3D-studion skapas verkliga storkök & restauranger

Med hjälp av våra dataprogram­ tar vi snabbt fram en visualisering som visar det färdigbyggda köket. Detta är ett väldigt uppskattat instrument för våra beställare­ och kunder.

Efter många års arbete har vi ett komplett bibliotek med symboler. Givetvis uppdateras detta bibliotek efter hand som det kommer nya produkter. Urval av våra senaste projekt: