I 3D-studion skapas verkliga storkök & restauranger

Med hjälp av våra dataprogram­ tar vi snabbt fram en visualisering som visar det färdigbyggda köket. Detta är ett väldigt uppskattat instrument för våra beställare och kunder.

Efter många års arbete har vi ett komplett bibliotek med symboler. Givetvis uppdateras detta bibliotek efter hand som det kommer nya produkter. Urval av våra senaste projekt:

Hipp foajé, Malmö

Hipp foajé, Malmö

Hattstugans förskola, Svedala

Hattstugans förskola, Svedala

Folkskolan 1, Malmö

Folkskolan 1, Malmö

Hvilan utbildning, Åkarp

Hvilan utbildning, Åkarp

Nyvångskolan, Dalby

Nyvångskolan, Dalby

Tornhuset, Malmö

Tornhuset, Malmö

Hagalundskolan, Dalby

Hagalundskolan, Dalby

Klipporna, Malmö

Klipporna, Malmö

Parkens förskola, Malmö

Parkens förskola, Malmö

Rosenlund, Sjöbo

Rosenlund, Sjöbo

Malmö Nya Latinskola

Malmö Nya Latinskola

Stadsparkscaféet, Lund

Stadsparkscaféet, Lund

Laröds förskola, Helsingborg

Laröds förskola, Helsingborg

Naturum, Skäralid

Naturum, Skäralid